Spelregels badminton

Spelregels badminton

                        

 

Service

Algemeen De service is heel belangrijk in badminton. Een service is goed als:

  • Deze onderhands geslagen wordt;
  • Deze diagonaal in het juiste speelvak wordt gespeeld (zie tekening boven);
  • De serveerder niet op of tegen de lijnen staat;
  • De serveerder met beide voeten op de grond staat.
  • Onderhands: Het racketblad moet naar beneden wijzen.
  • Iedere speler serveert twee punten. Het eerste punt wordt vanaf rechts geserveerd. Het tweede punt vanaf links. Je hebt telkens één service. 

 


 

 

 

 

 

 

Je scoort een punt als

  • Je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat (voor het speelveld zie de tekening hierboven);
  • De tegenstander de shuttle in het net, onder het net, tegen het plafond, zijmuren of buiten jouw speelveld slaat;
  • De tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is;
  • De tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

 

Dubbelspel

Voor het dubbelspel gelden dezelfde regels als in het enkelspel alleen het speelveld heeft een ander formaat. In de tekening is te zien wat het servicevak is en hoe groot het speelveld na de service is.

Speler A1 begint en serveert het eerste punt vanaf rechts op speler B1. Vervolgens volgt het tweede punt waarbij A1 serveert vanaf links op B2. Na deze twee punten mag B1 tweemaal serveren. Eerst vanaf rechts op A2 en daarna vanaf links op A1.  Vervolgens is A2 aan de beurt. Ook deze start rechts en serveert nu op B2. Het tweede punt wordt vanaf links gespeeld op B1 etc.

Nadat er 11 punten gespeeld zijn, wordt er van kant gewisseld en gaat de wedstrijd verder.